Wednesday, January 30, 2008

הלבנה של פשעי מדינה


הלבנה של רצח
אמיר מח'ול

אל לו לדאוג, השוטר הישראלי אשר ילחץ בעתיד על ההדק ויהרוג אזרח ערבי נוסף בהפגנה באה או שלא בהפגנה יכול להרגיש בטוח בכך שהיועץ המשפטי לממשלה יגבה עליו ועל משלחיו ראשי המנגנון השלטוני המדיני והביטחוני.

משטר אשר מערכת משפטית שלו מגבה על פשעיו הוא משטר אפל במהותו, ומעבר לכך מהווה מקור הסיכון לנרדפים ובמקרה זה לאוכלוסיה הערבית.

החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז להכריז על סגירת תיק החקירה אודות השוטרים שרצחו 13 צעירים ערביים באוקטובר 2000, הינה תרומת המערכת המשפטית הישראלית להלבנת פשעי המדינה כששוטריה רצחו את 13 ההרוגים.

מדינת ישראל על מערכותיה השונות מסלימה יותר ויותר כנגד האוכלוסייה הערבית ומעמידה אותה במצב של איום קיומי במולדתה. החלטת מזוז אף עולה בקנה אחד עם מדיניות זו הדוחפת לעימות נוסף עם האוכלוסייה הערבית והמתייחסת לה כסיכון אסטרטגי.

עמום הוא הגבול בין החלטת היועץ המשפטי לבין הכרזת ראש השב"כ בתחילת השנה על האוכלוסייה הערבית כסיכון אסטרטגי ובמקביל תוכניותיו של ליברמן לטרנספר ודה-לגיטימציה. ומערכת אחת משלימה את המערכת האחרת במלאכת הגזענות, הרדיפות והפקעת זכויותיה של האוכלוסייה הערבית ובכלל זה הזכות לחיים.

שוב הוכיחה מדינת ישראל על מערכותיה הביטחונית והאזרחית במיוחד המשפטית כי אין מדובר בעוד אקט גזעני אם כי מדובר בשלטון גזעני המסכן את האזרחים הערבים והעוין להם. ושיש לשפוט את שליטיו בערכאות בינלאומיות ולחזק את הסנקציות והחרם הבינלאומי נגדו, וכן להבטיח הגנה בינלאומית על האזרחים הערבים.

זכותנו להתגונן מפני עושק המדינה, כשמפלטנו איננו במערכת המשפט הישראלית, לא בכנסת ולא בציבוריות הישראלית אם כי ברצון בעצמי הקולקטיבי שלנו מחד ומגיסא במשפט הבינלאומי. הרי מבחינתנו התיק הזה לא תם ולא נשלם.*הכותב הוא מנכ"ל איחוד עמותות ערביות (אתיג'אה) ויו"ר הוועד העממי להגנה על החירויות

No comments: